Ready Use For Type

Nmax, Aerox, Lexi 125, Xeon RC, Mio M3, Mio Gear, Freego, Fino 125 (Injection 125 cc – 150 cc)